Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Voľné pracovné miesto - PEDAGOGICKÝ ASISTENT
ZŠ, M.R.Štefánika 2007 v Čadci prijme do pracovného pomeru
Pracovná pozícia: pedagogický asistent – 1x 100%
Termín nástupu: 01.02.2023
Pracovný pomer: na dobu určitú do 31.07.2023  
Druh pracovného úväzku: 100%, pracovná doba: od 7,00-15,00 hod vrátane obedňajšej prestávky
Miesto výkonu práce: Základná škola, M.R.Štefánika 2007, 022 01 Čadca
Mzda: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov VZNP
 Predpoklady na výkon činnosti pedagogického zamestnanca:
- kvalifikačné predpoklady – úplné stredné vzdelanie s maturitou -  v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre výkon funkcie – pedagogický asistent
 - bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť (doloží iba úspešný uchádzač)
- ovládanie štátneho jazyka

Ďalšie požiadavky:
- prax v odbore vítaná,
- vzťah a rešpekt k individualite dieťaťa,
- znalosť práce s PC (Word, Power point, Excel, internet),
- flexibilita, kreativita, kritické myslenie,
- komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť,
- trpezlivosť a ochota pomáhať, schopnosť pracovať tímovo.

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štruktúrovaný profesijný životopis
- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15, ods. 3 Zákona č.138/2019 Z. z. o PZ a OZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov VZNP
 
Požadované doklady spolu so súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijímacieho konania do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. do 30.01.2023

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.
 
Milí rodičia a dobrí ľudia!

Chceme sa na Vás obrátiť s veľkou prosbou. Naša spolužiačka a veľmi dobrá kamarátka bojuje s veľmi ťažkou a zákernou chorobou. V tejto ťažkej situácii by sme veľmi chceli pomôcť Adelke a jej najbližšej rodine finančnou zbierkou. Budeme veľmi radi, ak prispejete a pomôžete prekonať toto náročné obdobie pre Adelku a jej rodinu.
Miesto zbierky bude označené plagátikom ,,ZBIERKA PRE ADELKU" a bude umiestnená na stolíku v hale školy od 16. decembra do 21. decembra 2022 v čase od 7.00 do 15.00. ĎAKUJEME!
Spolužiaci z 9.B.

 

 
Oznam
Vážení rodičia,
od 26.09.2022 začína ranná prevádzka ŠKD v čase od 6:45 do 7:45. Ranná prevádzka je určená LEN pre PRIHLÁSENÉ DETI!
V popoludňajších hodinách si deti 2. – 4. ročníka môžete z ŠKD vyberať v polhodinových intervaloch vchodom do ZUŠ a to do  16:00 hod. (vrátane). V čase po 16. hodine do 17:00 hod.  budú všetky deti z ŠKD odchádzať hlavným vchodom.
Budova školy sa otvára o 7:30 hod pre všetky deti. O 14:00 hod sa budova školy uzamkne!
S pozdravom Mgr. Katarína Materanková, riaditeľka školy.
 
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Klikni TU
 
Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravov
Klikni TU
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 6 z 8